Fundusze Europejskie

PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO TEX-BIS Grzegorz Cieślarski

realizuje projekt pn.

„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań oraz wyników prac B+R w Tex-bis celem podniesienia poziomu konkurencyjnego przedsiębiorstwa na rynku budowlanym”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.5.2

Cele projektu:

– Wdrożenie wyników prac B+R

– Adaptacja hali produkcyjnej

– Zakup zaplecza technicznego oraz specjalistycznego Oprogramowania

– Zaoferowanie innowacyjnego w skali świata produktu – bloczka betonowego o unikalnych parametrach techniczno-użytkowych

– Wdrożenie do oferty firmy nowej usługi kontroli przewodności cieplnej

Planowane efekty projektu:

– Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 1 EPC

– Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.

– Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1 szt.

– Liczba wprowadzonych innowacji nie technologiczznych – 1 szt.

Wartość projektu: 3 006 935,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 100 098,49 PLN

Współpracujemy z: